1 2 3 4 5
 tổ chức arpansa
chứng nhận arpansa

Chứng nhận UPF của

ARPANSA


Chứng nhận ARPANSA (Úc) do Cục bảo vệ an toàn bức xạ năng lượng nguyên tử
Trên mark UPF có mã số (serial number), mỗi mã số không trùng nhau, có thể gọi UPF là giấy CMND của từng sản phẩm UV100.
UPF là đơn vị chuyên dùng cho ngành may mặc , chỉ số UPF càng cao hiệu quả càng cao.

[ SẢN PHẨM HOT ]

HOT ITEMS


UV100
UV100
UV100
UV100

UV100 - ĐỒNG HÀNH TRONG CUỘC SỐNG

UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100

[ CHỐNG NẮNG CHUYÊN NGHIỆP ]

PROFESSIONAL SERIES


UV100
UV100
UV100
UV100
UV100
UV100