Thấu kính phân cực Polarized có khả năng loại bỏ hoàn toàn các vật thể phi kim loại khác nhau, khúc xạ ánh sáng mặt nước, ánh sáng chói, ánh sáng mạnh và ánh sáng phản xạ vật thể, cho phép sóng ánh sáng theo một hướng truyền qua, cho hình ảnh rõ ràng, sáng và sống động hơn.

Thấu kính phân cực Polarized

UV400 Polarized bảo vệ tăng gấp bội

Kính chống nắng UV cần phải có khả năng cách ly được bước sóng 200~400nm của tia tử ngoại, do đó Tổ chức quốc dùng tròng kính có thể ngăn chặn được những tia có bước sóng 400nm và gọi là UV400. Mắt kính của UV100 được thông qua máy đo và xác định đạt UV400 sẽ được dán mark chứng nhận lên mắt kính.


Nguyên lý của máy đo là dùng nguồn tia tử ngoaị, và dùng nguồn ánh sáng có thể thấy, ánh sáng xanh, ánh sáng tím chiếu xạ. Để bảo vệ đôi mắt trước những tổn thương, chúng ta tiến hành dùng 3 loại ánh sáng này chiếu xa vào mắt kính UV400 và mắt kính thường để nhận ra sự khác nhau của chỉ số ánh sáng, để thể hiện mức độ xuyên qua của ánh sáng đổi với từng loại mắt kính, chống ánh sáng tím và chống ánh sáng xanh.

Chỉ số xuyên thấu của ánh sáng có thể thấy (550nm): Chỉ số lớn có nghĩa là ánh sáng xuyên qua mắt kính dễ hơn, chỉ số nhỏ thể hiện ánh sáng khó xuyên thấu hơn.

Chỉ số cách ly ánh sáng xanh (460nm) và ánh sáng tím (395nm): Chỉ số lớn có nghĩa tỉ lệ cách ly chưa tốt, chỉ số nhỏ có nghĩa tỉ lệ cách ly cao.

Test khả năng xuyên thấu của ánh sáng

Tròng kính phân cực polarized

Thấu kính phân cực Polarized

Thấu kính phân cực Polarized