Giỏ hàng

Chính sách thẻ khách hàng

1. Thẻ VIP

1.1. Điều kiện làm thẻ

Các Khách hàng có hóa đơn thanh toán 01 lần đạt giá trị từ 1tr990 triệu đồng
trở lên.

1.2. Quyền lợi khách hàng
 • Giảm 5% giá trị đơn hàng tiếp theo.
 • Tổng lịch sử mua hàng đạt 4.990.000đ, giảm ngay 7% cho các đơn hàng tiếp theo.
 • Tổng lịch sử mua hàng đạt 9.990.000, giảm 10% cho các đơn hàng tiếp theo.
 • Giảm 10% đơn hàng trong tháng sinh nhật khách hàng.
1.3. Lưu ý
 • Tối đa được giảm 10%.
 • Thẻ VIP có giá trị 01 năm từ khi cấp thẻ.
 • Thẻ VIP chỉ áp dụng với sản phẩm nguyên giá, không áp dụng đồng thời các
  chương trình khuyến mại khác.
 • Thẻ VIP có thể sử dụng cho bạn bè người thân. Riêng ưu đãi sinh nhật thì
  chỉ sử dụng cho chủ thẻ.

2. Thẻ tích điểm (Thẻ thành viên)

2.1. Điều kiện cấp thẻ

Các khách hàng có hóa đơn thanh toán 1 lần ~1.000.000đ.

2.2. Quyền lợi khách hàng
 • Mỗi ô trên thẻ tích điểm tương ứng 1.000.000đ, khách hàng được giảm 2%
  cho đơn hàng tiếp theo.
 • Tích đủ 2 ô, khách hàng được giảm 4% trên tổng hoá đơn mua hàng lần sau
 • Tích đủ 5 ô khách hàng được giảm 7% trên tổng hoá đơn mua hàng lần sau
 • Tích đủ 10 ô khách hàng được giảm 10% trên tổng hoá đơn mua hàng lần
  sau.
2.3. Lưu ý
 • Tối đa được giảm 10%.
 • Thẻ Tích điểm có giá trị 01 năm từ khi cấp thẻ.
 • Thẻ Tích điểm chỉ áp dụng với sản phẩm nguyên giá, không áp dụng đồng
  thời các chương trình khuyến mại khác.
 • Thẻ Tích điểm có thể sử dụng cho bạn bè người thân của chủ thẻ.